Szkolenia RODO – czym właściwie jest RODO?

Szkolenia RODO – czym właściwie jest RODO?

Szkolenia RODO – czym właściwie jest RODO? Jeśli RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej jest dla ciebie niejasne i budzi niepewność warto wybrać się na jedno z wielu dostępnych szkoleń na ten temat. Tam w łatwy i szybki sposób uzyskasz odpowiedź na wszelkie interesujące cię zagadnienia. Ale po kolei – czym właściwie jest RODO i dlaczego warto przejść szkolenie RODO.

Czym właściwie jest RODO?

RODO ujednolica przepisy w krajach Unii Europejskiej. Regulacje głównie dotyczą ludzi, a raczej ich danych. Te mają być lepiej zabezpieczane i dokładniej skrywane przed nieodpowiednimi osobami. Najważniejszy w aspekcie ochrony danych osobowych jest fakt o możliwości zażądania od firmy lub instytucji wydania czytelnych informacji, które mają na nasz temat. Zyskujemy również prawo do przeniesienia naszych danych. RODO to jeden z najgłośniejszych biznesowych tematów ostatnich lat, a eksperci cieszą się z powodu wzrostu świadomości konsumentów. W jak największym ułatwieniu – chodzi o zestaw przepisów i regulacji, które mówią przedsiębiorcom i konsumentom do czego mają prawo w zakresie prywatnych informacji i jak się należy z nimi obchodzić. Rozporządzenie zostało wprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku. 

Szkolenia w zakresie RODO

Szkolenia obejmują zasady przetwarzania danych osobowych. Są one przeznaczone głównie dla administratorów danych, ale również  dla zwykłych pracowników biurowych, którzy mają styczność z danymi. Tego typu kursy są idealne dla osób, którym marzy się kariera jako inspektor ochrony danych. Zastanawiasz się pewnie jaką wiedzę może dać ci tego typu szkolenie. RODO zmieniło wiele przepisów i regulacji jeśli chodzi o kadry i płace, a także zarządzanie ludźmi. Aspekty bardzo ważne w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji takie jak przetwarzanie danych osobowych pracowników uległo zmianie. Teraz wszystko trzeba wykonywać zgodnie z zasadami RODO i kodeksu pracy. Na szkoleniach dowiesz się także jak wdrożyć RODO w małych i dużych firmach. To oczywiście bardziej zaawansowane zagadnienia, ale poruszane są również kwestie, o których powinien wiedzieć pracownik biurowy. Jakie obowiązki na administratorów danych i podmioty przetwarzające nakłada RODO oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane. Szkolenie administratorów, pracowników i inspektorów to dość długi proces, ale z pewnością właściwe wyszkolenie usprawni działanie przedsiębiorstwa. RODO znajduje się w tak wielu aspektach codziennego działania firmy, że warto mieć u siebie osobę, która dobrze wie o co w tym tak właściwie chodzi. Ochrona danych osobowych nie będzie miała przed tobą tajemnic.

Ochrona danych osobowych

Czym jest ten termin i dlaczego jest tak ważny? Ten temat głównie dzięki RODO jest coraz bardziej popularny. Istotna jest znajomość własnych praw jeśli chodzi o dane osobowe. Według najnowszego rozporządzenia każda informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej to dane osobowe. Podobnie sprawa się ma jeśli chodzi o osobę możliwą do zidentyfikowania. Jeśli tożsamość można określić na podstawie numeru identyfikacyjnego lub ze względu na jej cechy mamy do czynienia z danymi. Unia Europejska podobnie jak wszystkie nowoczesne kraje stara się unormować prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych ze względu na niebezpieczeństwo tego procesu. Tym samym każda operacja na danych osobowych jest kontrolowana. Rozumiemy przez to zbieranie, przechowywania, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, a także usuwanie. Według ustawy z maja 2018 każda instytucja przetwarzająca dane musi mieć konkretne uzasadnienie ich przetwarzania. W innym przypadku jednostka gospodarcza może otrzymać karę. Sankcje za naruszenie RODO są bardzo surowe. Mogą one wynosić nawet 20 milionów euro. 

Co oznacza RODO dla nas?

Szkolenia RODO - czym właściwie jest RODO?

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła spore zmiany, na przykład podczas głosowania w lokalu wyborczym. Wielu ludzi od początku z góry negatywnie nastawiona jest na zmiany. Co oznacza RODO dla zwykłego obywatela i jakie zmiany wprowadzi? Przede wszystkim reforma wprowadza bezpośrednią odpowiedzialność przetwarzającego dane. Teraz to organizacje ponoszą odpowiedzialność za złamanie zapisów RODO. Sankcje są bardzo wysokie, więc w przedsiębiorstwach niezbędna jest osoba mają ogólną wiedzę na temat nowych przepisów. Dlatego warto zapisać się na szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Warto zauważyć, że wedle nowych przepisów prawa obywateli zostały nieco rozszerzone. Obywatel może, na przykład prawo do ,,bycia zapomnianym”. Jest to wariant dla ludzi, którzy nie chcą aby ich dane zostały usunięte. Przepisami RODO wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Warto wiedzieć do czego tego typu zgoda jest potrzebna i dlaczego warto je zbierać.

Czy warto wybrać się na szkolenie

Większość firm z uwagi na wysokie kary wynikające z niewłaściwego przetwarzania danych osobowych stara się mieć u siebie przynajmniej jedną osobę, która zna się na tym dobrze. W celu poznania ustawy RODO i jej konsekwencji warto jest udać się na szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dzięki certyfikatowi będziemy mogli starać się posadę inspektora ochrony danych, a także będziemy mieli kolejny wpis do naszego CV.