Kredyt czy pożyczka – co jest korzystniejsze dla firmy?

Kredyt czy pożyczka – co jest korzystniejsze dla firmy?

Kredyt czy pożyczka – co jest korzystniejsze dla firmy? Większość przedsiębiorstw finansuje się głównie kapitałem obcym, w tym w przeważającej części kapitałem pożyczkowym. Prowadzenie działalności opiera się bowiem na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań, w tym między innymi źródeł finansowania. Firmy korzystają zwykle ze sprawdzonych źródeł, dlatego też często zwracają się o pomoc do banków, które udzielają im kredytów i pożyczek dla firm. Jakie rozwiązanie będzie najlepiej dobrane do aktualnej sytuacji finansowej firmy?

Kredyt długoterminowy

Kredyt dla firm charakteryzuje się długo terminowością spłaty. Oczywiście firma może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy bądź w rachunku płatniczym, jednak taka sytuacja ma miejsce zdecydowanie rzadziej.  Kredyt krótkoterminowy bądź w rachunku płatniczym ma za zadanie uzupełnić chwilowe braki w płynności finansowej, a nie pełnić rolę zastrzyku gotówkowego. Otrzymanie kredytu firmowego nie jest prostą sprawą. Przede wszystkim firma musi złożyć do banku wniosek kredytowy. Następnie bank będzie chciał zbadać zdolność kredytową firmy, czyli możliwość spłacenia przez nią kredytu z pieniędzy, które w bliższym lub dalszym czasie zarobi. Badanie zdolności kredytowej odbywa się na podstawie analizy sprawozdań finansowych i obecnego zadłużenia firmy. Przedsiębiorstwo nie może mieć zaległości podatkowych ani w opłatach składek ZUS, jeżeli chce otrzymać kredyt. Wydawać by się mogło, że kredyt to źródło finansowania, o które może ubiegać się jedynie długo działająca na rynku firma. Tymczasem banki mogą oceniać także nowo powstałe przedsiębiorstwo na mocy złożonego projektu inwestycyjnego. Kredyt jest bowiem metodą finansowania inwestycji, gdyż z racji jego celowości nie powinien on wspierać upadającego przedsiębiorstwa, a rozwijające się firmy. Projekt inwestycyjny powinien być sporządzony przez profesjonalistę tak, aby przekonać analityków do nadania mu pozytywnej oceny kredytowej. Oczywiście bank wymaga odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, w szczególności od młodych firm. Zabezpieczeniem może być hipoteka, zastaw lub poręczenie. Praktykuje się także ubezpieczenie kredytu. Kredyt inwestycyjny zwykle udzielany jest na długi okres, czasami okres kredytowania wynosi nawet 20 lat. Przez ten czas spółka zobowiązana jest do sumiennego spłacania rat kredytowych.

Pożyczka dla firmy

Pożyczki dla firm to kolejna możliwość finansowania firmy długo i krótkoterminowego. Pożyczek dla firm mogą udzielać zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, jednak przedsiębiorcy zwykle zwracają się o pomoc do banków, ze względu na ich renomę i pewność. Pożyczka krótkoterminowa może sfinansować drobne wydatki lub przejściowe problemy z płynnością finansową. Zwykle udzielana jest bez zbędnych formalności, choć bank będzie chciał przynajmniej w małym stopniu poznać nowego klienta. Pożyczka długoterminowa udzielana jest zwykle na okres kilku lat, dlatego też jej kwota jest znacznie wyższa niż pożyczki dla firm krótkoterminowej. Celem pożyczki dla firm udzielanej na dłuższy okres czasu nie musi być finansowanie inwestycji. Wręcz przeciwnie, pożyczki rzadko mają na celu sfinansowanie całościowe projektów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że na ten cel trzeba przeznaczyć bardzo duże pieniądze, które bank zwykle dostaje w formie kredytu. Pożyczka dla firm może posłużyć sfinansowaniu działań naprawczych w przedsiębiorstwach zadłużonych bądź finansować niewielkie inwestycje, na przykład zakup firmowego samochodu. 

Kredyt czy pożyczka?

Firma, która zastanawia się nad zwróceniem się do banku o pomoc w postaci pożyczenia środków pieniężnych, powinna dobrze określić cel, na który chce je przeznaczyć. W innych bowiem przypadkach banki udzielają kredytu, w innych pożyczek dla firm. Warto także wziąć pod uwagę, na jak długi okres ma zostać udzielona pożyczka lub kredyt. Jeżeli przedsiębiorstwo ma  na celu rozwój długoterminowy, lepiej będzie wnioskować o kredyt. Sama firma musi jednak wykazać się dobrą kondycją finansową i dobrym projektem inwestycyjnym, który przekona analityków bankowych. Tymczasem w sytuacji chwilowego braku gotówki bądź w razie większych potrzeb, jednak nie wymagających bardzo dużych nakładów pieniężnych, dobrze sprawdzi się pożyczka dla firm. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą jednocześnie wziąć i kredyt i pożyczkę. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy bowiem od ogólnej kondycji finansowej firmy. Generalnie banki chętniej udzielają pożyczek czy kredytów firmom, które nie mają innego zadłużenia poza ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi z odroczonych płatności za faktury. Wynika to z faktu, iż w przypadku ogłoszenie upadłości bank może nie otrzymać swoich pieniędzy z powrotem. Czasami jednak możliwe jest jednoczesne skorzystanie z pożyczki bankowej i kredytu, jednak zwykle mowa tutaj o niewielkich kwotach, które mają sfinansować raczej drobne inwestycje. Żaden bank nie będzie bowiem ryzykował udzielenia wysokiego kredytu i wysokiej pożyczki w jednym czasie w obawie, że przedsiębiorca nie będzie w stanie oddać pożyczonych kwot.