Adwokat do prawa medycznego, czyli specjalista od pomocy prawnej dla lekarzy

Adwokat do prawa medycznego, czyli specjalista od pomocy prawnej dla lekarzy

Adwokat do prawa medycznego, czyli specjalista od pomocy prawnej dla lekarzy jest osobą, która bardzo dobrze jest zaznajomiona z regulacjami prawnymi w obszarze medycyny i jest specjalistą w tej dziedzinie. Medycyna prężnie się rozwija, w tym metody diagnostyczne oraz terapie takie jak transplantacje, inżynieria genetyczna czy sztuczna prokreacja. Te nieznane dotychczas dziedziny sprawiają, że zarówno współczesny lekarz jak i pacjent staje przed problemami, o których jeszcze parę lat temu nawet nie myślano.

W związku z tym, iż obecne regulacje oraz nieustannie zmieniające się przepisy sprawiają, iż konieczne jest wsparcie prawne dla spraw medycznych https://adwokat-seidel.pl/adwokat-prawo-medyczne-warszawa/.  Na czym polega pomoc prawna dla lekarzy? Czym zajmuje się adwokat do prawa medycznego? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Adwokat do prawa medycznego – w czym się specjalizuje?

Nie tylko lekarze, ale też ich doradcy muszą sprostać wymaganiom rynku usług zdrowotnych. Adwokat do prawa medycznego jest wyspecjalizowany w branży prawa medycznego i zaznajomiony ze specyfiką tejże branży. Aby móc udzielać efektywnych porad zawodowych należy posiadać szeroką wiedzę w zakresie prawa medycznego, a także mieć długoletnie doświadczenie. Istotne jest posiadanie praktycznej wiedzy, którą można zdobyć w trakcie realizacji zleceń dla lekarzy, czyli pomocy prawnej dla klinik oraz gabinetów lekarskich. Aby móc sprawnie i dobrze pełnić rolę osoby świadczącej pomoc prawną dla lekarzy, należy mieć uwarunkowania prawno-ekonomiczne sektora medycznego.

Jeżeli chodzi o spory o błędy popełnione przez lekarze, to skupiają się one wokół niezwykle ważnych wartości takich jak życie oraz zdrowie człowieka. Pacjent może złożyć do prokuratory zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa, pozwać lekarza do sądu czy też wysłać skargę rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej lekarzy, który po otrzymaniu skargi rozpoczyna postępowanie przed sądem lekarskim. Pacjenci bardzo często decydują się na wykorzystywanie wyroków sądów karnych oraz sądów lekarski  Ponadto, wykorzystują zebrane w tych postępowaniach dowody, takie jak opinie biegłych, do postępowań przed cywilnym sądem. Należy wiedzieć, iż wieloletnie postępowania przed sądem nie wszystkie sprawy kończą się pozytywnie dla lekarza bądź podmiotu leczniczego.

Zakres pomocy prawnej dla lekarzy

Pomoc prawna dla lekarzy, którzy zmagają się z wieloma problemami pracy w służbie zdrowia. Adwokat do prawa medycznego jest bardzo dobrze zaznajomiony z prawem medycznym i potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce. Dzięki temu może pomóc lekarzowi, który został pozwany za błędy lekarskie, będące wynikiem przypadku, a nie zaniedbania lub braku niezbędnej wiedzy. Adwokat do prawa medycznego reprezentuje lekarza przed sądem cywilnym oraz zawodowym. Przebieg sprawy w sądzie lekarski dotyczy także placówek medycznych, dlatego kancelarie prawa medycznego oferują między innymi pomoc prawną dla klinik.

Oprócz zajmowania się sprawami sądowymi, adwokaci do prawa medycznego świadczą również usługi doradcze dotyczące różnych kwestii spornych – reprezentują lekarza przed organami medycznego samorządu, pomagają w etyce zawodowej, przeciwdziałają konsekwencjom naruszania dóbr osobistych czy doradzają jak bezpiecznie współpracować z farmaceutycznymi firmami. Prawo medyczne jest uniwersalne – nie tylko rozwiązuje aktualnie panujące problemy, ale też pomaga zapobiegać powstawaniu kolejnym. Kancelarie prawa medycznego zapewniają profesjonalną pomoc, którą świadczą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.

Kancelarie prawa medycznego – pomoc prawna dla lekarzy

Kancelarie prawa medycznego oferują pomoc prawną dla lekarzy:

 • podczas spraw przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • w zakresie dyscyplinarnej odpowiedzialności, na etapie prowadzenia postępowań przed rzecznikiem zawodowej odpowiedzialności oraz w trakcie postępowań przed sądami lekarskimi,
 • w trakcie prowadzenia procesów sądowych odnośnie odpowiedzialności cywilnej lekarzy,
 • w zakresie kontaktów oraz sporów z pacjentami (w tym również prowadzenia ugodowych negocjacji oraz mediacji z danym pacjentem).

 ZOBACZ TAKŻE 

Kancelarie prawa medycznego – pomoc prawna dla gabinetów stomatologicznych, lekarskich oraz klinik

Kancelarie prawa medycznego oferują pomoc prawną dla gabinetów stomatologicznych, lekarskich oraz klinik:

 • w trakcie postępowania sądowego w sprawach cywilnych,
 • przy tworzeniu prawidłowej dokumentacji, w tym przygotowywaniu wpisu do rejestru oraz statutu,
 • w trakcie negocjacji biznesowych i konfliktów z kontrahentami,
 • w zakresie rozliczania świadczeń oraz kontaktowania się z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • w zakresie medycznego eksperymentu,
 • dotyczącą sporów z pacjentami i kontaktów z nimi,
 • przy sporządzaniu umów z lekarzami współpracującymi lub pracującymi,
 • w trakcie przygotowywania odpowiedniej dokumentacji medycznej, którą trzeba posiadać w trakcie udzielania świadczeń medycznych, zwłaszcza w trakcie konsultacji oraz projektowania umów z pacjentami i informacji, które są przekazywane pacjentowi.
Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl