Przesiewacz do torfu

Przesiewacz do torfu

Przesiewacz do torfu bębnowy posiada prostą budowę, mocną konstrukcję i są doskonałe do pracy z wieloma materiałami. A poza torfem należą do nich: ziemia, biomasa, kompost. Najważniejszą częścią składową maszyny jest oczywiście bęben odpowiadający za przesiewanie i posiadający perforację okrągłą o dowolnej wielkości oczek. Drugim rodzajem przesiewacza do torfu jest model wibracyjny wyposażony w odpowiednie sito, separujące surowiec. W obydwu przypadkach najczęściej poszukiwane są modele mobilne, które dzięki niewielkim rozmiarom mogą szybko przemieścić się w inne miejsce.

Zasadność stosowania przesiewacza do torfu

Przesiewanie torfu jest niezbędnym procesem w ogrodnictwie i rolnictwie, ponieważ jakość uzdatnionej gleby jest ważna dla niektórych rodzajów upraw. Jeśli w składzie materiału sypkiego znajdują się kamienie, szczątki biologiczne lub inne duże wtrącenia, wpływa to negatywnie na jednorodność mieszanki i może prowadzić do pogorszenia plonów ogrodowych lub spowolnienia wzrostu roślin. Oczyszczanie osadów torfowych z zanieczyszczeń pozwala użytecznym składnikom w pełni wpływać na jakość gleby, poprawiając jej żyzność. Natomiast przesiewanie gleby pozwala na oddzielenie robaków i kokonów, co jest niezbędne do uzyskania czystego materiału, który następnie jest wykorzystywany do uprawy roślin.

Przesiewacz do torfu wibracyjny

Wibracyjny przesiewacz do torfu ma szerokie możliwości zastosowania. Dostosowując sito o odpowiednim rozmiarze oczek poza torfem można selekcjonować również kruszywo. Duże znaczenie dla pracy tej maszyny ma także wilgotność i granulacja materiału. Przesiewacz do torfu doskonale spełni swoje zadania również przy przesiewaniu kompostu, ziemi, piasku, żwiru oraz innych materiałów sypkich. Ze względu na dokładne separowanie zanieczyszczeń jest chętnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.

Procedura przesiewania to inaczej sortowanie torfu przy wykorzystaniu sit znajdujących się w przesiewaczu. Torf posegregowany jest na kilka frakcji pod względem rozmiaru ziaren i usuwane są: grudy, żwir, kamienie i szkło.Tak przygotowany torf staje się produktem końcowym i dalej jest używany do konkretnych potrzeb. Z wibracyjnych przesiewaczy do torfu korzystają przedsiębiorstwa rolne i ogrodnicze zajmujące się produkcją ziemi ogrodniczej, nawozów torfowych, jednorazowych doniczek. Torf posiada również zastosowanie w medycynie do różnego rodzaju kąpieli borowinowych czy też preparatów torfowych.

Prostota dopasowania maszyny do innego przeznaczenia, spowodowała, że jest często używana przy produkcji biomasy, humusu, sortowania odpadów i kompostowaniu. Dostępne są przesiewacze do torfu 2 i 3 frakcyjne, z możliwością zastosowania większej ilości sit, z konstrukcją otwartą i zamkniętą. Dzięki zamontowaniu sita z prawidłowo wybranej wielkości oczek, nie dojdzie do jego zapchania.

Przesiewacz do torfu bębnowy

Przesiewacz do torfu bębnowy, przeznaczony do rozdzielania materiałów sypkich takich jak: torf, ziemia, kompost, żwir, węgiel, tłuczeń, biomasa na frakcje o różnej wielkości. Zasady działania są bardzo proste, co zapewnia wysoką wydajność. Wielkość maszyny oraz możliwość agregowania jej z różnymi pojazdami, takimi jak ciężarówki czy wywrotki, pozwala na poruszanie się po drogach publicznych bez konieczności posiadania specjalnych zezwoleń. Szeroko otwierane pokrywy zapewniają natychmiastowy dostęp do mechanizmów i szybką wymianę bębnów, gdy wymagany jest inny rozmiar ogniw.

Przesiewacz do torfu bębnowy to specjalne urządzenie przeznaczone do przesiewania materiałów z dużych wtrąceń gliny, kamieni, węgla, wiórów i innych. Poza rolnictwem i ogrodnictwem, znajduje zastosowanie przy produkcji płyt chodnikowych, kostki brukowej, sztucznego kamienia i innych wyrobów betonowych w halach produkcyjnych do przesiewania piasku suchego i mokrego, przesiewania granitu i innych elementów sypkich.

W wyniku przesiewania pierwotny materiał sypki dzieli się na 2 frakcje: przejście o mniejszej wielkości cząstek niż otwory sita oraz zjazd większej wielkości cząstek niż otwory sita (pozostaje na powierzchni sita). Głównym narzędziem roboczym bębnowego przesiewacza do torfu są sita o różnych wielkościach oczek. Mogą być zarówno z metali żelaznych – standardowe, najczęściej stosowane, z otworami perforowanymi lub plecioną siatką metalową. Również na zamówienie mieszanek spożywczych mogą być wykonać ze stali nierdzewnej.

 

Jak działa przesiewacz do torfu bębnowy?

Przesiewacz do torfu bębnowy to bęben z siatki drucianej, który obraca się za pomocą silnika elektrycznego. Materiał sypki jest umieszczany w bębnie, a separacja następuje podczas obracania. Przed rozpoczęciem pracy sprzęt jest instalowany pod pewnym kątem nachylenia. Im większy kąt, tym szybciej mieszanina przechodzi przez bęben: małe jednorodne cząstki są przesiewane, a duże gromadzone są po jednej stronie w pojemniku. Proces ten umożliwia oddzielenie cząstek różnych frakcji od siebie i od gruzu, a to jest dokładnie to, co jest niezbędne do uzyskania jednorodnego torfu.

Wykorzystując taki przesiewacz można również oczyścić piasek, który następnie zostanie wykorzystany w budownictwie do produkcji wyrobów betonowych. Jeśli nie przesiewa się piasku, to obecność kamieni, drobnych wiórów, papieru lub innych obcych wtrąceń pogorszy, jakość wyrobów betonowych, co może spowodować pojawianie się pęknięć i odprysków w produkcie. Segregacja kruszywa (przesiewacz do węgla) i kamieni (oddzielanie dużych frakcji od małych przez przesiewacz wibracyjny do ziemi) przez sito bębnowe jest nie mniej ważna niż przesiewanie piasku, ponieważ żwir i tłuczeń są również wykorzystywane w budownictwie do tworzenia produktów betonowych o dużej wytrzymałości.

Siplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
883133031
www.silplex.pl

Poliplex tworzywa konstrukcyjne
Krakowska 87
40-391 Katowice
322505048
www.poliplex.com.pl
plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Aircon filtry przemysłowe
Woźniaka 28
40-389 Katowice
322022079
airconfilters.pl