Projektowanie systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki

Po co zamawiać projektowanie systemów automatyki? Systemy automatyki zapewniają funkcjonowanie urządzeń technicznych bez ingerencji człowieka. Ich montaż ogranicza ilość obsługi, zwiększa wydajność, zapewnia komfort, chroni zdrowie ludzi i gwarantuje bezpieczeństwo. Projektowanie takich systemów powierzane jest firmom o dużym potencjale inżynierskim i doświadczeniu w ich pomyślnym wdrażaniu w różnych lokalizacjach.

Po co zamawiać projektowanie systemów automatyki?

Projektowanie systemów automatyki to zestaw skoordynowanych rozwiązań technicznych mających na celu wdrożenie lokalnego lub połączenia kilku systemów zapewniających zarządzanie i kontrolę nad procesami technicznymi przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Realizacja projektów opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie komponentów, skoordynowanych do pełnienia określonych funkcji.

Firma realizująca projektowanie systemów automatyki w zależności od specyfiki zadań postawionych przez klienta:

  • Dobiera skład kontrolerów i czujników, komputerów i serwerów, wykonuje tworzenie oprogramowania, przeprowadza optymalizację systemu. Wykonują to specjaliści z dużym doświadczeniem w wykonywaniu różnorodnej pracy: analiza procesu technicznego, dzielenie go na fragmenty w ramach operacji sekwencyjnych.
  • Optymalizowanie przy udziale klienta istniejącego procesu technologicznego produkcji (działalność, zarządzanie), łączenie operacji w jedną. Efektem prac projektowych jest określona praca urządzeń technicznych. Wspierają proces w ustalonych granicach, reagują w określony sposób na zmieniające się warunki i awarie, informują o potrzebie interwencji i tak dalej.

Firma specjalizująca się w projektowaniu systemów automatyki o różnym przeznaczeniu, w tym dla procesów technicznych przedsiębiorstw. Główne obszary projektowania to: zasilanie, kontrola produkcji, wysyłka itp. Projekty są poszukiwane np. w niebezpiecznych branżach, w których ludzie mogą stracić zdrowie.

Pole regulacyjne do projektowania systemów automatyki

Prace projektowe prowadzone są na podstawie wymagań i danych wstępnych, a także obowiązkowego stosowania norm ustanowionych w aktach prawnych i dokumentach regulacyjnych. Projektanci firmy opierają się na licznych zbiorach zasad rozmieszczania wszelkiego rodzaju sieci inżynierskich, normach i zarządzania obiektami. Dokumentacja jest opracowywana zgodnie z aktualnym zestawem standardów dla zautomatyzowanych systemów i dokumentacją techniczną dla zautomatyzowanych systemów sterowania.

Zawartość projektu systemów automatyki

Firma w zależności od skali określa treść wykonywanej pracy. Z reguły projekt poprzedzony jest: oględziny obiektu, złożenie wniosku, rozwój koncepcji, zatwierdzenie specyfikacji. Czynności projektowe obejmują tworzenie projektów: szkicowych (opracowanie rozwiązań, opcje dokumentacji), technicznych (wybór podstawowych rozwiązań technicznych, tworzenie dokumentacji i opakowań produktów, tworzenie oprogramowania). Projekt roboczy zawiera obowiązkowy zestaw dokumentacji z odpowiednimi rozdziałami i treścią. Uruchomienie projektu systemów automatyki zapewniają: dostawy sprzętu oraz oprogramowania i kompleksów sprzętowych. A także: operacje budowlane i instalacyjne, uruchomienie i testy wstępne, operacja próbna, testy akceptacyjne.

Koszt projektowania systemów automatyki

Ostateczna cena pracy uzależniona jest od wielu czynników, do których należą:

  • Cel i złożoność obiektu.
  • Zakres zadań.
  • Potrzeba integracji procesów technicznych.
  • Unikalność mierzonych parametrów.
  • Potrzeba połączenia technologii analogowej i cyfrowej.
  • Cechy sieci inżynierskich.

Kosztorys jest podstawą do rozpoczęcia prac przedprojektowych. Firma od projektowania systemów automatyki każdorazowo indywidualnie ustala cenę za wykonanie takich projektów.

Korzyści z projektowania systemów automatyki

Wdrożenie zaprojektowanego systemu automatyki zapewnia wydajność i rytm produkcji, obniża koszty, poprawia wyniki finansowo-ekonomiczne, zapewnia bezpieczeństwo pracy i eksploatacji. Projekty systemów automatyki od budynków mieszkalnych po złożone gałęzie przemysłu, tworzone na innowacyjnej podstawie technicznej, gwarantują niezawodną, stabilną pracę w długim okresie z możliwością doposażenia, rozbudowy i modernizacji. Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków i przemysłu sprawiają, że potrzeba realizacji projektów automatyki staje się coraz pilniejsza.

Programowanie i projektowanie systemów automatyki

Projektowanie systemów automatyki
Projektowanie systemów automatyki

Rozwój części programowej systemu sterowania procesem SCADA, PLC, HMI to kompleksowe programowanie górnego i dolnego poziomu zautomatyzowanego systemu. Niższy poziom to system programowych sterowników logicznych (PLC), które zbierają informacje o stanie procesów technologicznych i bezpośrednio sterują urządzeniami. Firma posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu algorytmów sterowania dla sterowników PLC większości znanych producentów. Górny poziom zapewnia funkcje informacyjne (zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i wizualizację informacji dla operatora procesu) oraz funkcje zdalnego sterowania urządzeniami.

Projekty systemów automatyki sterowania procesami są realizowane przy użyciu standardowych pakietów rozwojowych Dziś bez zastosowania nowoczesnych systemów automatyki na różnych etapach procesu technologicznego oraz w całym zarządzaniu produkcją niemożliwe jest wytwarzanie konkurencyjnych produktów wysokiej jakości. Dlatego jednym z priorytetowych obszarów jest projektowanie systemów automatyki oraz montaż i uruchomienie.