Poznań Esperal

Poznań Esperal

Poznań Esperal jest nazwą handlową substancji, którą jest disulfiram. Handlowa nazwa oznacza, iż każdy spośród producentów leków może produkt zawierający wybraną czynną substancję, w tym wypadku disulfiram, nazwać w dowolny sposób. Innymi nazwami produktów zawierających taką substancję, są Antabus albo Anticol. Niemniej jednak w naszym kraju zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony jest Esperal – był, bowiem pod tą nazwą już się go nie produkuje. Obecnie stosowany jest Disulfiram WZF. Jego oddziaływanie jest, jednakże identyczne, ponieważ zawiera w swoim składzie taką samą czynną substancję.

Czym jest wszywka alkoholowa – esperal?

Wszywka alkoholowa jest niczym innym, aniżeli tabletką z przeznaczeniem do podskórnej implantacji. Znana jest najczęściej pod nazwą esperal albo disulfiram WZF. Środek używany podczas leczenia osób z chorobą alkoholową, w swoim składzie posiada czynną substancję, czyli disulfiram. Lek po połączeniu z alkoholem, powoduje wiele negatywnych oraz groźnych dla życia i zdrowia reakcji organizmu. Esperal u pacjentów, którzy spożyli alkohol może wywołać efekty uboczne pod postacią wymiotów czy nudności.

Awersyjna terapia z użyciem alkoholowej wszywki opiera się na założeniu, iż uzależniona osoba ze strachu przed niezbyt przyjemnymi efektami, powstrzyma się przed sięgnięciem po napoje wyskokowe.

Esperal – jak działa?

Esperal zaliczany jest do tak zwanych antagonistów. Mówiąc najprościej, tego typu leki oddziałują na receptory znajdujące się w mózgu przyczyniając się do tego, iż spożycie substancji, w tym wypadku alkoholu, spowoduje nieprzyjemne efekty uboczne. Są one związane z tym, iż lek wywołuje zaburzenia w metabolizowaniu alkoholu. Tymi nieprzyjemnymi reakcjami są nudności, zawroty oraz bóle głowy, wymioty, skoki ciśnienia, zaczerwienienie na twarzy, przyspieszone bicie serca oraz odczuwanie lęku i niepokoju. Znane są również sytuacje występowania zawału mięśnia sercowego po wypiciu alkoholu.

Skutki oddziaływania esperalu odczuwalne są bardzo szybko, gdyż po ok. 10 minutach i mogą potrwać 4-10 godzin. Esperal w Poznaniu https://odoklinika.pl/esperal-poznan-wszywki/ wszywa się zwykle pod skórę i później stopniowo się on uwalnia, stąd mówi się potocznie o wszywce. Tego rodzaju wszywka wystarcza najczęściej na okres 9 miesięcy. Jest to, jednak sprawa indywidualna, to znaczy niektóre osoby mogą odczuwać jej działanie krócej albo dłużej.

Poznań EsperalWszywka esperalu jest popularną metodą na zaprzestanie spożycia alkoholu przez uzależnionych czy też nadużywających napojów wyskokowych. Nierzadko jest to metoda używana w przypadku pierwszych prób zrywania z nałogiem. Takie osoby zgłaszają się do lekarza samodzielnie albo są do tego nakłaniane przez kogoś z bliskich. Tym, co ma zapobiec piciu, jest obawa przed efektami ubocznymi. Dlatego też esperal określa się jako straszak. Sugeruje to, jednakże, iż strach ma stanowić podstawę motywacji do abstynencji. A tego rodzaju motywacja bardzo szybko może się stać niezbyt wystarczająca i skłonić do znalezienia metod na tak zwane przepijanie esperalu. Osoby z chorobą alkoholową nierzadko dzielą się swoimi doświadczeniami oraz sposobami, jak można to bezpiecznie zrobić.

Czy możliwe jest bezpieczne przepijanie esperalu?

Jest to bardzo ryzykowne działanie, niemniej jednak potrzeba wypicia alkoholu może być silniejsza. Psychologicznym długofalowym efektem tego działania, kiedy okaże się być efektywne i uzależniona osoba wróci do nałogu czynnego, mimo posiadania wszywki, będzie wzrastające poczucie bezradności wobec swojego schorzenia. Budzi to przekonanie, iż sposoby, które wcześniej się stosowało, nie były na tyle skuteczne i zmiany nie są możliwe. To zaś jest przyczyną odroczenia decyzji odnośnie do podjęcia innych metod leczenia. Z drugiej, jednakże stron, istnieją również uzależnieni, którzy zaszywają się w sposób regularny i tylko dzięki temu udaje się im utrzymać abstynencję.

Esperal – czy to skuteczny środek?

Możemy spojrzeć na esperal https://www.satis.com.pl/wszywka-alkoholowa-gdzie-zrobic-w-poznaniu/ także jako jedną spośród awersyjnych technik. Zaniechanie abstynencji podczas posiadania wszywki oraz negatywne skutki, mają stanowić czynnik przeciwdziałający następnym zapiciom. Umożliwia to znalezienie innych metod radzenia sobie z głodem alkoholowym i zastosowanie alternatywnych zachowań do picia. Dzięki czemu możliwe staje się budowanie motywacji celem utrzymywania abstynencji oraz doświadczania korzyści będących skutkiem niepicia. W takim przypadku rośnie również poczucie własnej skuteczności.

Skuteczność działania esperalu będzie jeszcze większa, kiedy jego stosowanie zostanie połączone razem z terapią. Można tak naprawdę powiedzieć, iż oba wymienione narzędzia wzmacniają się wzajemnie. Tym bardziej na początkowych etapach utrzymania abstynencji. Negatywne efekty zapicia potrafią powstrzymywać przed zakończeniem abstynencji, to zaś przynosi szansę na omawiane podczas terapii sytuacje głodowe i skuteczne poradzenie sobie z nimi. Poza tym, rośnie również szansa oraz możliwość na poczet wprowadzenia następnych i głębokich zmian mających służyć skutecznemu trzeźwieniu.

 

Odoklinika esperal Poznań
Lęborska 47
60-431 Poznań
515008059
www.odoklinika.pl