Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – co warto wiedzieć na ich temat? Szkolenie BHP umożliwia zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z praktycznego punktu widzenia powinny przejść je wszystkie osoby, które zdecydowały się na podpisanie umowy o pracę. Wcześniej wspomniany kurs niestety nie jest ważny bezterminowo, w konsekwencji niezbędne jest jego regularne powtarzanie.

Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić? Jak w praktyce wygląda szkolenie wstępne BHP? Kiedy należy odbyć okresowe szkolenie BHP? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znaleźć można w poniższym wpisie, dlatego też serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym wpisem.

Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić?

Dla wielu osób szkolenie BHP jest czymś stresującym, co jest w zupełności zrozumiałe, tym bardziej, jeśli pierwszy raz podejmujemy się tego wyzwania. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy mieć podstawową wiedzę na ten temat, aby uporać się z tym problemem. Na podstawie przepisów prawa możemy wywnioskować, że szkolenie BHP dzieli się na szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. To pierwsze jest niezbędne chwilę przed przystąpieniem pracownika do pracy- jest ono ważne maksymalnie 12 miesięcy. Co ciekawe osoby, które obejmują stanowiska kierownicze, mogą cieszyć się z 6-miesięcznej ważności. Jeśli chodzi o szkolenie okresowe, to pierwszy tego typu kurs odbywa się wtedy, gdy ważność szkolenia BHP wygaśnie. Potem musi być ono powtarzane w określonych odstępach czasowych- ich długość zależy od tego, jaki zawód jest wykonywany. Każde szkolenie BHP odbywa się podczas godzin pracy. Może być przeprowadzone przez jednostkę lub pracodawcę, która posiada do tego uprawnienia. Jak można zatem zauważyć, całość jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. 

Jak w praktyce wygląda szkolenie wstępne BHP?

Kolejną kwestią, którą z pewnością warto poruszyć jest to, jak szkolenie wstępne BHP wygląda w praktyce. Pierwsze z nich to ogólny instruktaż. Jego celem jest to, aby persona zapoznała się przepisami Kodeksu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niemniej istotny jest sam regulamin wewnątrzzakładowy firmy, jak również zasady udzielania pierwszej pomocy. Ta część kursu trwa przynajmniej 2 godziny i co ważne, nie może być przeprowadzona w formie online. Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych osób, dla praktykantów, a także dla uczniów, którzy przyuczają się do wykonywania zawodu. Drugim etapem jest natomiast szkolenie stanowiskowe BHP. W trakcie jego trwania pracownicy zapoznają się ze stanowiskiem pracy, jednocześnie zdobywają wiedzę i umiejętności, które są bezpośrednio związane z obsługą sprzętu. Dowiadują się również, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia i jak postępować, aby się przed nimi ochronić. Długość trwania szkolenia BHP uzależniona jest od tego, jaką posadę będziemy obejmować. Kiedy kurs BHP zakończy się powodzeniem, wówczas jest to odpowiednio dokumentowane- dla każdego z pracowników tworzona jest osobna karta wstępnego szkolenia BHP. 

Kiedy należy odbyć okresowe szkolenie BHP?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Wiemy już co nieco o wstępnym szkoleniu BHP. Warto uzyskać nieco więcej informacji w zakresie okresowego szkolenia BHP, które również ma ogromne znaczenie. Jest ono wykonywane po to, by zaktualizować i ugruntować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ciekawe, odbywa się w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierunkowego, a dokładnie w postaci szkolenia BHP online. Absolutnym wyjątkiem są robotnicze stanowiska- musimy wówczas zapewnić instruktaż pracy i wykład. Jeśli chodzi o częstotliwość kursów, to jest ona zależna od tego, jaki zawód wykonujemy. Aktualnie obowiązujące przepisy jasno głoszą, że BHP jest przeprowadzane przynajmniej raz w roku, gdy mamy do czynienia z robotnikami wykonującymi prace uznawane za szczególnie niebezpieczne. W przypadku innych pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenie odbywa się co 3 lata. Pracodawcy, kierownicy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, persony zatrudnione w służbie BHP, którzy są narażeni na działanie niebezpiecznych dla zdrowia czynników odbywają się raz na 5 lat. Przynajmniej raz na 6 lat do szkolenia zmuszani są pracownicy administracyjno-biurowi.

Polecamy najlepsze szkolenia:

Dla osób, w przypadku których uznano, że kategoria ryzyka nie jest wyższa niż trzecia, obowiązek odkrywania okresowego szkolenia BHP nie istnieje. Kursu nie muszą powtarzać również osoby, które są zatrudnione w firmach zajmujących się chociażby produkcją odzieży skór, handlem detalicznym, wyrobów elektronicznych, komputerów, handlem detalicznym, transportem lotniczym, poligrafią, edukacją, informacją i komunikacją, działalnością naukową, edukacyjną, gastronomiczną, ubezpieczeniową, detektywistyczną, ochroniarską, techniczną, finansową, rekreacyjną. Jak można zatem zauważyć, szkolenia BHP okresowe mają zróżnicowane zasady w zależności od tego, jakie stanowisko w firmie zajmujemy. Z pewnością jest to dość problematyczne i niejednokrotnie należy sięgać po rady specjalistów w tym zakresie.