Jakie uprawnienia na jachty

Jakie uprawnienia na jachty

Jakie uprawnienia na jachty – do prowadzenia większości pojazdów wymagane jest obecnie posiadanie uprawnień. Dotyczy to zarówno tych, które poruszają się na lądzie, jak i pojazdów wodnych czy powietrznych. Z zasad tych nie wyłączamy jachtów – aby objąć stery, należy posiadać patent, dający konkretne uprawnienia. Tego typu regulacje obowiązują nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich.

Kiedy nie trzeba posiadać uprawnień do sterowania jachtem?

Prawo nakazuje osobom zainteresowanym sterowanie jachtem wyrobienie konkretnych patentów. Poświadczają one o wiedzy o umiejętnościach, które są niezbędne w czasie samodzielnego rejsu. Niemniej jednak posiadanie uprawnień nie w każdym przypadku będzie konieczne. Przepisy przewidują bowiem jeden wyjątek, a dotyczy on jachtów żaglowych o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10kW. Pojazd może być wyposażony w dowolny silnik pomocniczy. W pozostałych przypadkach zainteresowani sterowaniem jachtem będą musieli zdobyć niezbędne patenty. W przeciwnym razie nie będą mogli kierować pojazdem i nie zostanie im on wynajęty.

Jakie uprawnienia są potrzebne do sterowania jachtem?

Jakie uprawnienia na jachty
Jakie uprawnienia na jachty

Jak już wiemy, sterowanie większością jachtów wymaga posiadania niezbędnych uprawnień. W niektórych osobach z pewnością rodzi się chęć ich zdobycia, zwłaszcza jeśli marzą one o dalekich, samodzielnych rejsach. Podstawowe uprawnienia nadaje patent żeglarza jachtowego. Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich – po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Jeśli chodzi o żeglowanie po wodach śródlądowych, to nie obowiązują tutaj żadne szczególne ograniczenia. Co więcej, jacht może być wyposażony w dowolny pomocniczy napęd mechaniczny. Nieco inne uprawnienia nadaje patent jachtowego sternika morskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która go posiada, może kierować jacht o długości kadłuba do 18 m – po wodach morskich. W przypadku wód śródlądowych nie ma natomiast ograniczeń. Podobnie jak w przypadku patentu żeglarza jachtowego, pojazd może być wyposażony w dowolny napęd pomocniczy. Ostatnim patentem, do posiadania którego dążą miłośnicy żeglarstwa, jest patent kapitana jachtowego. Nadaje on uprawnienia do prowadzenia jachtów wyposażonych w mechaniczny napęd pomocniczy po wodach śródlądowych i morskich. Ten rodzaj patentu jest niejako zwieńczenie starań i świadczy o posiadaniu naprawdę dużych umiejętności.

Jak zdobyć patent żeglarski?

Wiemy już, kto może kierować jachtem oraz jakie dokładnie uprawnienia trzeba posiadać. Pozostaje jednak pytanie, jak właściwie je zdobyć? Patent żeglarza jachtowego mogą uzyskać osoby, które ukończyły 14. rok życia i przystąpiły do egzaminu państwowego, uzyskując pozytywny wynik. Na początek warto odbyć odpowiedni kurs, który wprowadzi nas w tajniki poruszania się po wodach. Co istotne, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica na udział w kursie, a także na przystąpienie do egzaminu. Brak zgody uniemożliwia uzyskanie patentu. Tymczasem o patent sternika morskiego mogą się starać osoby, które ukończyły 18. rok życia. Ponadto ważne jest posiadanie stażu morskiego zdobytego w co najmniej 2 rejsach w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane podczas szkolenia zaliczają się do stażu). Najważniejszym elementem jest jednak zdanie egzaminu. Tymczasem patent kapitana jachtowego mogą już uzyskać wyłącznie najlepsi, a więc eksperci w swojej dziedzinie. Po 12000 udokumentowanych godzinach żeglugi, w tym 400 godzinach samodzielnego prowadzenia rejsów po wodach morskich, można przystąpić do stosownego egzaminu.

Kursy na patenty żeglarskie – czy są potrzebne?

Chcąc zdobyć patent żeglarski, większość osób zapisuje się na dedykowany kurs. Prowadzi go ośrodek, zatrudniający jedyne najlepszych specjalistów w dziedzinie żeglarstwa, którzy są przede wszystkim praktykami. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy rzeczywiście odbycie kursu jest koniecznością? Otóż prawo nie precyzuje, w jaki sposób należy zdobywać wiedzę czy umiejętności. Okazuje się, że można to robić na własną rękę bądź w ramach lekcji indywidualnych. W praktyce ważne jest zaliczenie egzaminu, a nie sposób, w jaki zdobywaliśmy wiedzę. Czy w takim razie warto zapisać się na kurs? Tak, zwłaszcza jeśli nie mamy większej wiedzy na temat żeglowania. Kursy nie są co prawda obowiązkowe, jednak znacząco ułatwiają systematyzowanie informacji i odnalezienie się w świecie żeglarstwa. Obecnie wiele z nich przeprowadza się w trybie intensywnym, co oznacza, że trwają zaledwie kilka dni. Niemniej jednak standardowo na tego rodzaju kurs będziemy uczęszczać przez kilka tygodni, aż zdobędziemy niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Pamiętajmy, że kurs możemy odbyć w dowolnym momencie, jednak przystępując do egzaminu, musimy spełnić wymogi formalne, dotyczące między innymi wieku czy godzin, jakie spędziliśmy, pływając. Są to czynniki warunkujące dopuszczenie do egzaminu.