Co to upadłość konsumencka?

Co to upadłość konsumencka?

Co to upadłość konsumencka? Obecna sytuacja gospodarcza w kraju, która została wywołana przez pandemie koronawirusa, sprawiła, że tysiące osób straciło swoje zatrudnienie, a co za tym idzie, również źródło dochodu. Jednak to wcale nie oznacza, że koszty życia spadły. Wręcz przeciwnie – wciąż każdy z nas musi terminowo opłacać rachunki, wszystkie zobowiązania kredytowe, a także mieć pieniądze na przeżycie. W sytuacji, gdy zbyt duża liczba zobowiązań finansowych przekracza nasze możliwości terminowego regulowania ich, istnieje kilka rozwiązań takiej sytuacji.

W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z wierzycielami – bankami, firmami dostarczającymi nam usługi i innymi podmiotami, wobec których nie jesteśmy w stanie uregulować zobowiązania. Jeśli jednak nasz problem jest długotrwały, a faktyczna kwota miesięcznych zobowiązań przekracza nasze możliwości spłaty, istnieje jeszcze ostateczne rozwiązanie w postaci ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka? Kto może zgłosić upadłość konsumencką? Jak wygląda proces i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jakie konsekwencje płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Co to upadłość konsumencka?Upadłość konsumencka, w świetle prawa jest postępowaniem sądowym, które w swoim wyniku sprawia, że osoba, która jest zadłużona potwierdzi i przedstawi dowody na to, że nie jest wypłacalna. Co ważne, upadłość konsumencka to proces skierowany jedynie do osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Nawet jeśli krytyczny problem z zadłużeniem powstał z naszej winy, nie zabrania nam to wystąpienia o uznanie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest ogłaszana w momencie, kiedy osoba posiada wynagrodzenie lub dochody, które w całości nie pokrywają wszystkich miesięcznych obciążeń, które wynikają z zobowiązań finansowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przeszłości upadłość konsumencka była bardzo rzadkim procederem. W 2014 roku dla przykładu jedynie 32 przypadki upadłości konsumenckiej zostały zaewidencjonowane. Jednak po nowelizacji prawa, w 2018 roku mieliśmy już do czynienia z zasądzeniem upadłości konsumenckiej w stosunku do 6552 osób.

Kto kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej? 

Jak wcześniej wspomniano, podstawowym warunkiem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką jest brak działalności gospodarczej, którą dana osoba prowadzi. Dłużnik nie może również pozostawać w żadnej spółce. Drugim podstawowym kryterium, które świadczy o zasadności złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest kwota miesięcznych zobowiązań, która przewyższa wartość osiąganego dochodu. Pamiętajmy o tym, że nie tylko osoba zainteresowana może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Taki sam wniosek może zgłosić również wierzyciel w stosunku do osoby zadłużonej. Coraz to większa świadomość Polaków, idąca w parze z coraz większym odsetkiem zadłużenia na osobę sprawia, że z roku na rok liczba osób wnioskujących o upadłość konsumencką rośnie, a ta tendencja z pewnością będzie się jeszcze przez długi czas utrzymywać. 

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

By móc rozpocząć przewód sądowy związany z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, niezbędne jest napisanie wniosku o upadłość. Nie jest on skomplikowanym wnioskiem. Obecnie można w internecie znaleźć odpowiednie wzory, na podstawie których możemy sporządzić własny wniosek o upadłość konsumencką. Warto jednak przez złożeniem takiego wniosku dokładnie dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura sądowa a także czego sąd może od nas wymagać w celu szybszego ogłoszenia decyzji o upadłości. Warto w tym celu zasięgnąć porady kancelarii prawnej, lub kancelarii radcy prawnego. Specjalista w dziedzinie prawa z pewnością pomoże nam przygotować stosowny wniosek a dodatkowo wesprze nas podczas całego postępowania i będzie służyć wiedzą i doświadczeniem podczas jakichkolwiek problemów, które możemy napotkać w trakcie procesu. Wraz ze wnioskiem, wnioskujący musi uiścić opłatę sądową w wysokości 30 złotych. 

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej

W sytuacji, gdy sąd identyfikuje majątek dłużnika, może postanowić o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jedynie na określoną część zadłużenia. Reszta zostanie spłacona z części majątku, jakim jest samochód, mieszkanie oraz ruchomości. Pamiętajmy też, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jednoznaczne z umorzeniem długów. Dodatkowo osoba, wobec której została ogłoszona upadłość konsumencka, nie będzie miała możliwości zawierania zbyt wielu nowych umów. Dodatkowo dłużnik jest zobowiązany do pozostania w stosunku pracy. Jeśli bezpodstawnie porzuci źródło zarobku, może się to wiązać z umorzeniem postępowania i natychmiastową wymagalnością całego długu. Konsument, wobec którego została sądownie ustanowiona upadłość konsumencka, traci możliwość do zarządzania swoim majątkiem. Wszystkie dobra zostają przekazane syndykowi, który danym majątkiem zarządza. Jeśli konsument jest w związku małżeńskim, upadłość konsumencka automatycznie następuje proces rozdzielności majątkowej.